21 & 22 feb 20 jaar Apr├ęs-ski
20 & 21 SEPTEMBERPOP 2024 35e editie

Regelement

 • ROKEN alleen toegestaan buiten, dus niet in de tenten. Bij overtreding kan u van het terrein worden verwijderd.
 • Bij het kopen van een ticket geeft u de organisatie ook toestemming om film en foto's opnames te gebruiken voor promotie doeleinden.
 • Er geldt een legitimatie plicht, indien u zich niet kunt legitimeren kan u de toegang worden ontzegd.
 • Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming aan de security mensen dat zij u mogen fouilleren.
 • Aanwijzingen van de security en de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.
 • Consumpties moet u met muntjes betalen.
 • Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een polsbandje om (waarmee zij alcoholische dranken kunnen kopen)
 • Op vrijdagavond is er geen leeftijd grens.
 • Er is een leeftijd grens op zaterdagavond, Toegang vanaf 16 jaar 
 • Wordt bij de ingang geconstateerd dat je niet 16 jaar of ouder bent is er geen mogelijkheid tot restitutie (of geld terug) van het entreebewijs. 
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Bij geweld of agressief gedrag kan de toegang ontzegd worden voor een aantal jaren.
 • Het is niet toegestaan audio-/visuele opnamen te maken.
 • De organisatie maakt gedurende de avond beeldmateriaal van het event en haar bezoekers. Dit materiaal wordt/kan op de website van de organisatie geplaatst worden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen. Binnen in de tent is ruimte waar u posters kunt ophangen
 • Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van het terrein worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.
 • Bezoek van het event geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.

 

Bekijk ook

Informatie
Locatie
Tickets